زندگینامه مادری با سه فرزند معلول (تصاویر)

مجله مراحم: این خانواده دارای پنج فرزند میباشند که سه تن از آنها معلول جسمی و ذهنی هستند. با اینکه شرایط مالی خانواده برای نگهداری خیلی مناسب نیست اما مادر خانواده به انتقال این کودکان به بهزیستی رضایت نداده و وظیفه نگهداری از آنها را خود بر دوش میکشد.

مجله مراحم

مهر مادری 
مهر مادری 
مهر مادری 
مهر مادری 

 

مهر مادری 

 

مهر مادری 

 

مهر مادری 

 

مهر مادری 

 

مهر مادری 

 

مهر مادری 

 

مهر مادری 

 

مهر مادری 

 

مهر مادری 

 

مهر مادری 

 

مهر مادری 

 

مهر مادری 

 

مهر مادری 

 

مهر مادری 

 

مهر مادری 

 

مهر مادری 

 

مهر مادری 

 

مهر مادری

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: