جشنواره خیریه یه لقمه مهربانی با حضور هنرمندان (تصاویر)

مجله مراحم: جشنواره خیریه یه لقمه مهربانی ظهر جمعه با حضور اهالی سینما و تلویزیون در فرهنگسرای ابن سینا برگزار شد.

 

http://media.mehrnews.com/d/2015/09/11/4/1828854.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/11/4/1828856.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/11/4/1828855.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/11/4/1828852.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/11/4/1828876.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/11/4/1828875.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/11/4/1828872.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/11/4/1828873.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/11/4/1828874.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/11/4/1828871.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/11/4/1828870.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/11/4/1828869.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/11/4/1828862.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/11/4/1828861.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/11/4/1828860.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/11/4/1828863.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/11/4/1828865.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/11/4/1828864.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/11/4/1828866.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/11/4/1828868.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/11/4/1828867.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/11/4/1828859.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/11/4/1828877.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: