یادداشتی از بزرگمهر حسین پور درباره تجاوز به دو ایرانی

بزرگمهر حسین پور/کاریکاتوریست نوشت:
 
 
 
 
 
 
 
یک: تعرض یا تجاوز در هر شکل و حالتی عملی شنیع و غیر قابل توجیه است. اما هیچ کدام از اینها به راحتی قابل تفسیر نیست و اجازه به ما نمی دهد که آن را بسط داده و دلیلی قرار دهیم که ملتی را قضاوت بکنیم
 
 
 
 
 
دو: فرض که این کار تعرض یا تجاوز را دو مامور انجام داده اند. که البته در این صورت بسیار بی وجدان و نامرد هستند و البته که باید مجازات شوند . خب این چه ربطی به عرب و عرب ملخ خور سوسمار خور و مارمولک قورت بده و عقب افتاده دارد؟ هر جای دنیا ممکن است تجاوز شود و تجاوزگر به سزای اعمالش برسد. مگر می شود مثلا دولت عربستان از آن ها تجلیل به عمل آورد؟ البته اگر نظرتان این نیست که پادشاه عربستان دستور محرمانه نداده که به جوانان آریایی به هنگام خروج تجاوز شود!
 
 
 

سه: این خوی خشتک بر دندان گرفتن و یک مساله مشخص و واضح را پیرهن عثمان کردن ، همان داستان بدبختی همیشگی ما ایرانیان است که از کاه کوه می سازیم و کوه اصلی را فراموش می کنیم . همیشه نفرت تمام نشدنی درون مان را که نه تنها نسبت به عرب ، بلکه نسبت به خودمان، آذری ها با فارس ها…فارس ها به آذری ها … به لرها… به کردها و نهایتا افغان ها داریم و مدام به هر روشی بیرونش می پاچیم .

 
 
 

یعنی چنان دچار خودبزرگ بینی، خود شیفتگی و غروریم که فقط نشسته ایم ببینیم کجا دارد بهمان توهین می شود بریزیم بیرون و خشتک هایمان را آتش بزنیم . ببینید در این مملکت مدام دارد به یکی توهین می شود! به پرستارها… به مازنی ها…به آذری زبان ها…به کارگران زحمت کش… به معلمین شرافتمند و به پزشک های محترم کشور و یا به قوم ایرانی و ملت آریایی!

 
 
 

و آنقدر ساده و عصبی هستیم که نمی فهمیم وقتی تا این اندازه آسیب پذیریم و راحت با ذهن و روانمان می شود بازی کرد، هر کسی با یک حرکت می تواند روزها ذهن های جمعیت میلیونی مان را منحرف کند و به سویی ببرد و ببرند که دلشان می خواهد. و هنوز نفهمیدیم که کشورهای پیشرفته مدام در حال لیست کردن این نیستند که خب…امروز به کجایمان توهین شده است

 
 
 
*یک مثل چینی هست که می گوید ذهن بعضی ها مثل تنگ ماهی می ماند و ماهی کوچکی می تواند آن را آشفته کند، اما ذهن بعضی ها مثل دریا می ماند و هزاران کوسه و نهنگ هم نمی توانند آن را به هم بریزند.

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: