طوفان وحشتناک در چین (تصاویر)

مجله مراحم: بروز طوفان دوجوان در چین موجب وقوع سیل و مختل شدن زندگی میلیون ها نفر در این کشور شد.
 
 
http://media.mehrnews.com/d/2015/10/02/4/1854241.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/02/4/1854242.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/02/4/1854240.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/02/4/1854239.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/02/4/1854243.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/02/4/1854244.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/02/4/1854248.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/02/4/1854247.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: