گشتی در کاروانسرای تاریخی محمدآباد مربوط به دوره سلجوقی

مجله مراحم: کاروانسرای محمدآباد مربوط به دوره سلجوقی است و در شهرستان قم، بخش مرکزی، روستای محمدآباد واقع شده است. این اثر در تاریخ ۹ آبان ۱۳۷۷ با شماره ثبت ۲۱۳۸ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
کاروانسرای محمدآباد

کاروانسرای محمدآباد

کاروانسرای محمدآباد

کاروانسرای محمدآباد

کاروانسرای محمدآباد

کاروانسرای محمدآباد

کاروانسرای محمدآباد

کاروانسرای محمدآباد

کاروانسرای محمدآباد

کاروانسرای محمدآباد

کاروانسرای محمدآباد

کاروانسرای محمدآباد

کاروانسرای محمدآباد

کاروانسرای محمدآباد

کاروانسرای محمدآباد

کاروانسرای محمدآباد

کاروانسرای محمدآباد

کاروانسرای محمدآباد

کاروانسرای محمدآباد

کاروانسرای محمدآباد

کاروانسرای محمدآباد

کاروانسرای محمدآباد

کاروانسرای محمدآباد

کاروانسرای محمدآباد

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: