نقاشی های شگفت انگیزی که این دختر میکشد (تصاویر)

نقاشی کردن رویداد های طبیعی که در حال تغییر و حرکت هستند یکی از چالش برانگیز ترین کار ها برای هنرمندان است.ولی Zaria FormanJanuary نقاشی است که به خوبی از پس این چالش بر آمده است و نقاشی هایی بسیار زیبا و حتی گاهی بسیار طبیعی از وقایع طبیعی مانند موج ها کوه های یخ و … کشیده است.

http://topnop.ir/uploads/201401/tpn8508/large/OS7Na9g4Bz.jpghttp://topnop.ir/uploads/201401/tpn8508/large/kMVzJSkB5Y.jpghttp://topnop.ir/uploads/201401/tpn8508/large/8UguhXvEJL.jpghttp://topnop.ir/uploads/201401/tpn8508/large/suAD9XObTn.jpghttp://topnop.ir/uploads/201401/tpn8508/large/EVwz9uESn8.jpghttp://topnop.ir/uploads/201401/tpn8508/large/7BSM9amVJd.jpghttp://topnop.ir/uploads/201401/tpn8508/large/oVvSF2cuug.jpghttp://topnop.ir/uploads/201401/tpn8508/large/EzQ8E4YsYo.jpghttp://topnop.ir/uploads/201401/tpn8508/large/8eL3bdm2rb.jpghttp://topnop.ir/uploads/201401/tpn8508/large/XDpiAmtikk.jpghttp://topnop.ir/uploads/201401/tpn8508/large/qmTlxNSs5b.jpghttp://topnop.ir/uploads/201401/tpn8508/large/mlZOrcJ9i5.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: