زنی که با پستانش به پدرش شیر میداد +عکس

زنی که با پستانش به پدرش شیر میداد این تصویر اثر Bartolome Esteban Murillo اسپانیایی باعث شد تا روم را به لرزه در آورد…

زنی که با پستانش به پدرش شیر میداد

زنی که با پستانش به پدرش شیر میداد +عکس

تصویر حکایت پدری را دارد که در زندان به سر می برد و طبق حکم این
پیرمرد نباید غذایی به او داده شود. تنها به دخترش اجازه ملاقات با پدر
را می دهند و با کلی تفتیش که مبادا با خود غذایی وارد سلول کند.
دختر با دیدن جثه بی حال پدر و ضعف شدید و رو به مرگ. شروع به
شیر دادن پدرش از سينه خود می کند. در یک ملاقات . نگهبانان
سلول, وارد می شوند و از دیدن این صحنه به لرزه در می آیند .

زود خبر به دادسرا می رسد و حکم آزادی پدر بخاطر عشق دختر
به پدرش که باعث شد حد و حدود خدا را بشکند , صادر شد.

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: