کور شدن چشم یک جوان در نزاع خیابانی در چالوس +فیلم

در یک دعوای خیابانی در چالوس یکی از چشمان یک جوان کاملا تخلیه شد.

 

دانلود این ویدئو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: