این کودک ۳ ساله حامله است؟! +تصاویر

تومور بدخیم شکم کودک سه ساله

شکم یک کودک سه ساله در هند به شکل غیر طبیعی بزرگ شده است. این کودک نفروبلاستوم یا تومور ویلمز دارد. یکی از تومورهای بدخیم است که در کلیه ایجاد می‌شود. از هر ده هزار کودک، یکی احتمال ابتلا به تومور ویلمز را دارد. تومور ویلمز بر هر دو کلیه اثر می‌گذارد، ولی معمولاً فقط در یکی از کلیه‌ها رشد می‌کند.

کودکی که گویل حامله است

کودک حامله,کودک با شکم بزرگ,کودک شکم گنده,کودک با تومور درون شکم
کودک حامله,کودک با شکم بزرگ,کودک شکم گنده,کودک با تومور درون شکم
کودک حامله,کودک با شکم بزرگ,کودک شکم گنده,کودک با تومور درون شکم
کودک حامله,کودک با شکم بزرگ,کودک شکم گنده,کودک با تومور درون شکم
کودک حامله,کودک با شکم بزرگ,کودک شکم گنده,کودک با تومور درون شکم
کودک حامله,کودک با شکم بزرگ,کودک شکم گنده,کودک با تومور درون شکم
کودک حامله,کودک با شکم بزرگ,کودک شکم گنده,کودک با تومور درون شکم
کودک حامله,کودک با شکم بزرگ,کودک شکم گنده,کودک با تومور درون شکم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: