حمله مورچه ها با پاشیدن اسید

حمله مورچه ها با پاشیدن اسید و تصاویر اسیدپاشی مورچه ها را در مجله مراحم مشاهده کنید.

حمله مورچه ها با پاشیدن اسید

برخی گونه مورچه وجود دارند که اسید ترشح میکنند اسید های
بسیار مرگباری که قادرند دشمنان خود را با پاشیدن اسید از پای دراورند.

این مورچه ها “فورماریکا روفا” نام دارند که در جنگل های شمال کشور
نیز یافت میشود که در صورت احساس خطر به صورت دسته جمعی اسید میپاشند و دشمن را از خود دور میکنند.

اسید های ترشح شده توسط این مورچه در آمریکا در صنعت نیز به کار
گرفته میشود و همچنین در زمینه پزشکی از آنها استفاده میشود.

هزاران گونه مختلف از مورچه در دنیا وجود دارند نوع و سبک زندگی شان با یکدیگر متفاوت است.

در ادامه تصاویری از این مورچه ها را مشاهده میکنید توسط یک پرنده
مورد حمله قرار گرفته اند و آنها به صورت دسته جمعی به طرف این پرنده اسید میپاشند.

اسید پاشی شگفت انگیز مورچه ها به مهاجم

حمله مورچه ها با پاشیدن اسید

حمله مورچه ها با پاشیدن اسیدتصاویر اسیدپاشی مورچه ها حمله مورچه ها با پاشیدن اسیدحمله مورچه ها با پاشیدن اسید حمله مورچه ها با پاشیدن اسیدمورچه های جالب اسید پاش حمله مورچه ها با پاشیدن اسید

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: