خانواده معتاد به تریاک؛ از کودک تا مادربزرگ! (تصاویر)

این گزارش تصویری تلخ و تکان دهنده از یک خانواده معتاد ایرانی است که همه اعضای این خانواده از کودک خردسال تا مادربزرگ کهنسال، همه به تریاک معتاد هستند و کشیدن تریاک برای آنان تفریحی همچون نوشیدن چای است!
 

به گزارش مجله مراحم، نشریه فتوویستورا روز گذشته، گزارشی تلخ و تکان دهنده از یک خانواده معتاد ایرانی را منتشر کرد که همه اعضای این خانواده از کودک خردسال تا مادربزرگ کهنسال، همه به تریاک معتاد هستند و کشیدن تریاک برای آنان تفریحی همچون نوشیدن چای است!

این خانواده که در گرگین دره استان کرمانشاه ساکن هستند و پدرام سالمی از آنان عکاسی کرده است.

خانواده معتاد کرمانشاهی , خانواده معتاد گرگین درهخانواده معتاد کرمانشاهی , خانواده معتاد گرگین درهخانواده معتاد کرمانشاهی , خانواده معتاد گرگین دره 91091_928 خانواده معتاد کرمانشاهی , خانواده معتاد گرگین دره خانواده معتاد کرمانشاهی , خانواده معتاد گرگین دره

 

   

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: