مدرسه افغانی های بی شناسنامه در ایران (تصاویر)

مجله مراحم: انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده با کمک یونیسف، شرایط تحصیل ۷۰۰ دانش آموز افغانی بدون شناسنامه در ایران که حدود ۲ درصد از کل دانش آموزان اتباع خارجی بازمانده از تحصیل هستند را به طور رایگان در دو مدرسه دخترانه و پسرانه در مقطع ابتدایی در منطقه شورآباد فراهم کرده است.
 
 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: