افغانی ها پرنده جاسوس را شکار کردند +عکس

مجله مراحم: یک پرنده شکاری که قطعات الکترونیکی به بدن آن وصل بود توسط نیروهای افغانی شکار شد. افغانی ها اعتقاد دارند این پرنده توسط پاکستان به درون این کشور فرستاده شده است.
 
 
عکس/ شکار جاسوس پرنده پاکستان

عکس/ شکار جاسوس پرنده پاکستان

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: