مجریان بدحجاب زن تلویزیون افغانستان + تصاویر مجریان افغانی

مجریان بدحجاب زن تلویزیون افغانستان و جزئیات این خبر را در مجله مراحم بخوانید.

مجریان بدحجاب زن تلویزیون افغانستان

تلویزیون ملی افغانستان در سایت آژانس خبری باختر که مربوط به
تلویزیون افغانستان اعلام کرد که مجریان زن باید حجاب خود را رعایت
کرده و ” اخلاق اسلآمی و فرهنگ ملی” را در نظر بگیرند.

در این بیانیه آمده است که اهداف رسانه ملی رعایت فرهنگ اسلامی
و حجاب زنان و مجریان زن می باشد و باید طبق قوانین و شئونات اسلامی
رفتار کنند ، وگرنه از فعالیت و ورود آنها با آرایش غلیظ و زننده و بدون حجاب و
با لباس های چسبان به سازمان جلوگیری خواهد شد.

همچنین ببینید: افتتاح شبکه زن تی وی افغانستان + تصاویر دختران افغانی

طبق این قانون گویندگان زن باید با پوشش و لباس سنگین و طبق
با فرهنگ اسلآمی و ملی جلوی دوربین بروند که نشان دهنده شحصست آنها باشد.

در افغانستان حدود پنجاه تلویزیون خصوصی فعالیت می کند که بیشتر مجریان آنها زن هستند.

زنان بدحجاب مجریان تلویزیون افغانستان

مجریان بدحجاب زن تلویزیون افغانستان,زنان بدحجاب افغانیزنان بدحجاب مجریان تلویزیون افغانستان مجریان بدحجاب زن تلویزیون افغانستان,زنان بدحجاب افغانیمجریان بدحجاب زن تلویزیون افغانستان مجریان بدحجاب زن تلویزیون افغانستان,زنان بدحجاب افغانیمجریان بدحجاب زن تلویزیون افغانستان مجریان بدحجاب زن تلویزیون افغانستان,زنان بدحجاب افغانیمجریان بدحجاب زن تلویزیون افغانستان مجریان بدحجاب زن تلویزیون افغانستان,زنان بدحجاب افغانی مجریان بدحجاب زن تلویزیون افغانستان,زنان بدحجاب افغانی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: