زندگی فلاکت‌بار افغانی ها در ایران (تصاویر)

مهاجرت غیرقانونی اتباع بیگانه بخصوص اتباع افغانی و پاکستانی از مرزهای شرقی به کشور و به تبع آن زاغه نشینی آنها در حاشیه شهرها، یکی از معضلات جدی جامعه ایرانی محسوب می شود. تصاویر، زاغه نشینی اتباع خارجی را در بخشی از حاشیه جنوب پایتخت نشان می دهد.

 

زاغه نشینی اتباع خارجی در جنوب تهران (عکس)زاغه نشینی اتباع خارجی در جنوب تهران (عکس)زاغه نشینی اتباع خارجی در جنوب تهران (عکس)

زاغه نشینی اتباع خارجی در جنوب تهران (عکس)

زاغه نشینی اتباع خارجی در جنوب تهران (عکس)

زاغه نشینی اتباع خارجی در جنوب تهران (عکس)

زاغه نشینی اتباع خارجی در جنوب تهران (عکس)

زاغه نشینی اتباع خارجی در جنوب تهران (عکس)

زاغه نشینی اتباع خارجی در جنوب تهران (عکس)

زاغه نشینی اتباع خارجی در جنوب تهران (عکس)

زاغه نشینی اتباع خارجی در جنوب تهران (عکس)

زاغه نشینی اتباع خارجی در جنوب تهران (عکس)

زاغه نشینی اتباع خارجی در جنوب تهران (عکس)

زاغه نشینی اتباع خارجی در جنوب تهران (عکس)

زاغه نشینی اتباع خارجی در جنوب تهران (عکس)

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: