سگی که بعد از چند ماه صاحبش را میبیند

سگی که بعد از چند ماه صاحبش را میبیند

صاحب این سگ بعد چندماه به خانه برگشته و خودش را مخفی کرده است. سگ وی وقتی بوی او را حس میکند با واکنش جالب به دنبال او میگردد.

دانلود این ویدئو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: