دختران ایرانی بعد از کشف حجاب رضاشاه +عکس

دختران رضاشاه پس از کشف حجاب

مجله مراحم: برنامه معروف به کشف حجاب هفدهم دیماه ۱۳۱۴ با شرکت همسر و دختران رضا شاه پهلوی که بدون حجاب در جشن دانشسرای عالی شرکت کرده بودند به اجرا درآمد. رضا شاه در همین روز علی اصغر حکمت کفیل وزارت فرهنگ را که به اجرای این برنامه کمک فراوان کرده بودند به مقام وزارت (وزارت فرهنگ) ارتقاء داد.

 

کشف حجاب , کشف حجاب زمان رضاخان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: