سخنرانی احمدی نژاد در ترکیه به درگیری کشیده شد +تصاویر

پس از حضور احمدی نژاد نیز بر روی سن برای سخنرانی ۴ نفر اعتراض کردند که از سوی حاضران در مراسم دستگیر و به خارج از محل مراسم برده شدند.

مراسم چهارمین سالگرد درگذشت نجم الدین اربکان نخست وزیر اسبق ترکیه که روز گذشته در شهر بورسا با حضور محمود احمدی نژاد برگزار شد، به جنجال و درگیری کشیده شد. 

 

مجله مراحم: به گزارش سی ان ان ترک در ابتدای مراسم پلیس یک مظنون را که یک ساک در دست داشت و ظن آن می رفت که بمبگذار تروریستی باشد دستگیر کرد.

 

پس از حضور احمدی نژاد نیز بر روی سن برای سخنرانی ۴ نفر اعتراض کردند که از سوی حاضران در مراسم دستگیر و به خارج از محل مراسم برده شدند.

 

 

حاضران در مراسم ۴ معترض را که به هنگام سخنرانی احمدی نژاد با اعتراض سعی در اخلال داشتند کتک زده و از سالن بیرون کردند. معترضان به سخنرانی احمدی نژاد در دست خود پرچم سوریه داشتند. پلیس ترکیه پس از بیرون برده شدن معترضان از سالن ترتیبات امنیتی و حفاظتی احمدی نژاد را افزایش داد. 

 

 
دستگیری فرد مظنون به بمبگذاری در مراسم

دستگیری فرد مظنون به بمبگذاری در مراسم

 

 

 

 

سالن محل مراسم

کتک کاری در مراسم سخنرانی احمدی نژاد در ترکیه

 

کتک کاری در مراسم سخنرانی احمدی نژاد در ترکیه
 
 مجله مراحم
 
 
 
احمدی نژاد پشت تریبون سخنرانی

کتک کاری در مراسم سخنرانی احمدی نژاد در ترکیه

 

 

 

 

کتک زدن معترضان به سخنرانی احمدی نژاد از سوی برخی از حضار

کتک کاری در مراسم سخنرانی احمدی نژاد در ترکیه

 

کتک کاری در مراسم سخنرانی احمدی نژاد در ترکیه
کتک کاری در مراسم سخنرانی احمدی نژاد در ترکیه
کتک کاری در مراسم سخنرانی احمدی نژاد در ترکیه
کتک کاری در مراسم سخنرانی احمدی نژاد در ترکیه

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: