عکسی که طرفداران احمدی نژاد از حسن روحانی منتشر کردند

Ahmadinejad's supporters have released a photo of Hassan Rouhani

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: