دختر اهوازی ۳ خودرو را با دندان کشید +تصاویر

جابجایی سه خودرو با دندان توسط دختر ۱۶ ساله اهوازی

فائزه سرلک، دختر ۱۶ ساله اهوازی موفق شد با جابجایی سه خودرو با دندان این رکورد را در گینس به ثبت برساند.

رکورد جدید  فائزه سرلک در گینس

فائزه سرلک,کشیدن خودرو با دندان,دختر 16 ساله اهوازی
فائزه سرلک,کشیدن خودرو با دندان,دختر ۱۶ ساله اهوازی
فائزه سرلک,کشیدن خودرو با دندان,دختر 16 ساله اهوازی
فائزه سرلک,کشیدن خودرو با دندان,دختر ۱۶ ساله اهوازی
فائزه فائزه سرلک,کشیدن خودرو با دندان,دختر 16 ساله اهوازی
فائزه سرلک,کشیدن خودرو با دندان,دختر ۱۶ ساله اهوازی
فائزه سرلک,کشیدن خودرو با دندان,دختر 16 ساله اهوازی
فائزه سرلک,کشیدن خودرو با دندان,دختر ۱۶ ساله اهوازی
فائزه سرلک,کشیدن خودرو با دندان,دختر 16 ساله اهوازی
فائزه سرلک,کشیدن خودرو با دندان,دختر ۱۶ ساله اهوازی
فائزه سرلک,کشیدن خودرو با دندان,دختر 16 ساله اهوازی
فائزه سرلک,کشیدن خودرو با دندان,دختر ۱۶ ساله اهوازی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: