پیام الکساندر کارلین به سوریان: سرت را بالا بگیر مرد

 
پیام  الکساندر کارلین پرافتخارترین کشتی‌گیر جهان به حمید سوریان:  سرت را بالا بگیر مرد
 
 پیام  الکساندر کارلین به سوریان

(تصاویر) روز ناکامی حمید سوریان

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: