کلیه فروشی ، فوری (تصاویر)

مجله مراحم: دیابت، پرفشاری خون و مسمومیت‌های دارویی از مهم‌ترین علل بروز نارسایی مزمن کلیه است. این بیماران با مشکلاتی چون کمبود دارو و هزینه‌های گران درمان، فروش غیرقانونی کلیه توسط سودجویان و افسردگی‌های حاد روبرو می شوند.

 

 

ً

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: