نظم شگفت‌انگیز و بی نظیر چینی‌ها (تصاویر)

فعالیت های دسته جمعی ای چینی ها با نظم و ترتیب خاصی انجام می شود. این فعالیت ها شامل رژه های نظامی، تلاش برای شکستن رکوردهای جهانی یا امتحان های دسته جمعی هستند.

مجله مراحم

 

(تصاویر) نظم شگفت‌انگیز چینی‌ها

(تصاویر) نظم شگفت‌انگیز چینی‌ها

(تصاویر) نظم شگفت‌انگیز چینی‌ها

(تصاویر) نظم شگفت‌انگیز چینی‌ها

(تصاویر) نظم شگفت‌انگیز چینی‌ها

(تصاویر) نظم شگفت‌انگیز چینی‌ها

(تصاویر) نظم شگفت‌انگیز چینی‌ها

(تصاویر) نظم شگفت‌انگیز چینی‌ها

(تصاویر) نظم شگفت‌انگیز چینی‌ها

(تصاویر) نظم شگفت‌انگیز چینی‌ها

(تصاویر) نظم شگفت‌انگیز چینی‌ها

(تصاویر) نظم شگفت‌انگیز چینی‌ها

(تصاویر) نظم شگفت‌انگیز چینی‌ها

(تصاویر) نظم شگفت‌انگیز چینی‌ها

منبع: مشرق نیوز

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: