ابر شگفت انگیز روی کوه کامچاتکا در روسیه +تصاویر

مجله مراحم: این تصاویر که از کوه آتشفشانی کامچاتکا در شرق روسیه گرفته شده، تشکیل یک توده ابر عجیب بر فراز این کوه را نشان می دهد.

توده ابر عجیب بر فراز کوه آتشفشانی

توده ابر عجیب بر فراز کوه آتشفشانی

توده ابر عجیب بر فراز کوه آتشفشانی

توده ابر عجیب بر فراز کوه آتشفشانی

توده ابر عجیب بر فراز کوه آتشفشانی

توده ابر عجیب بر فراز کوه آتشفشانی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: