نقاشی های شگفت انگیز فقط با یک مداد سیاه

مجله مراحم; طراحی های شگفت انگیز روی کاغذ الینا هانتر نام هنرمند انگلیسی است که این طراحی های بی نظیر و شگفت انگیزرا خلق کرده است. او به خوبی از سفیدی کاغذ برای طرح هایش استفاده کرده ودر صورتی که به طرح هایش دقت کنید همه بصورت نیمه کاره کشیده شده اند و خود کاغذ طرح را کامل میکند. او برای کشیدن این پرتره های زیبا شخصیت های مشهور را انتخاب کرده است.

 

نقاشی,نقاشی با مداد,نقاشی با مداد سیاه,اموزش گام به گام نقاشینقاشی,نقاشی با مداد,نقاشی با مداد سیاه,اموزش گام به گام نقاشینقاشی,نقاشی با مداد,نقاشی با مداد سیاه,اموزش گام به گام نقاشینقاشی,نقاشی با مداد,نقاشی با مداد سیاه,اموزش گام به گام نقاشینقاشی,نقاشی با مداد,نقاشی با مداد سیاه,اموزش گام به گام نقاشیhttp://topnop.ir/uploads/201401/tpn8653/large/4UXsJlwYjG.jpghttp://topnop.ir/uploads/201401/tpn8653/large/fzBlF39YC3.jpghttp://topnop.ir/uploads/201401/tpn8653/large/D6WZOKeV4O.jpghttp://topnop.ir/uploads/201401/tpn8653/large/Zm9gmnPtIO.jpghttp://topnop.ir/uploads/201401/tpn8653/large/mcZkBdThD6.jpghttp://topnop.ir/uploads/201401/tpn8653/large/FtnFhxcz7I.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: