نقاشی های توهم انگیز روی کف دست +تصاویر

مجله مراحم: هنرمند خلاق ایتالیایی به نام Luca Luce با استفاده از کف دست خود به جای بوم نقاشی آثاری بسیار جالب پدید آورده است. او با کشیدن نقاشی های ۳ بعدی بر روی کف دست خود تصاویری توهم انگیز را خلق کرده است.

نقاشی های سه بعدی بر روی کف دست

 

 

نقاشی های سه بعدی بر روی کف دست

 

 

نقاشی های سه بعدی بر روی کف دست

 

 

نقاشی های سه بعدی بر روی کف دست

 

 

نقاشی های سه بعدی بر روی کف دست

 

 

نقاشی های سه بعدی بر روی کف دست

 

 

نقاشی های سه بعدی بر روی کف دست

 

 

نقاشی های سه بعدی بر روی کف دست

 

نقاشی های سه بعدی

نقاشی های سه بعدی بر روی کف دست

 

 

نقاشی های سه بعدی بر روی کف دست

 

 

نقاشی های سه بعدی بر روی کف دست

 

 

نقاشی های سه بعدی بر روی کف دست

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: