نقاشی های خیابانی شگفت انگیز (تصاویر)

مجله مراحم: در این گزارش نگاهی داریم به آثار هنری یک هنرمند فرانسوی که در فضاهای شهری خلق شده اند.
 
http://media.mehrnews.com/d/2015/10/12/4/1866902.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/12/4/1866900.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/12/4/1866898.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/12/4/1866904.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/12/4/1866906.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/12/4/1866903.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: