لحظات دراماتیک در مرز آمریکا و مکزیک (تصاویر)

مرز آمریکا و مکزیک برای سه دقیقه باز شد تا مردم با بستگان و خانواده های خود برای سه دقیقه دیدار کنند.

با حصار کشی در آمریکا و مکزیک رفت و آمد مردم این کشورها بسیار سخت شده است و  قوانینی که ترامپ برای مرزهای امریکا تعیین کرده است مردم دیگر کشورها به سختی میتوانند وارد خاک امریکا شوند.

بخشی از حصار مرزی بین دو کشور آمریکا و مکزیک برای دیدار افراد با خانواده و بستگان خود به مدت سه دقیقه باز شد، این در حالی است که کشیدن دیوار در امتداد مرز آمریکا و مکزیک یکی از وعده‌های انتخاباتی دونالد ترامپ است.

 

مرز آمریکا و مکزیک,باز شدن مرز آمریکا و مکزیکمرز آمریکا و مکزیک,باز شدن مرز آمریکا و مکزیکمرز آمریکا و مکزیک,باز شدن مرز آمریکا و مکزیک

حصار های مرزی امریکا و مکزیک به مدت سه دقیقه باز شد تا مردم دو کشور با بستگان و خانواده ها یکدیگر دیدار کنند

مرز آمریکا و مکزیک,باز شدن مرز آمریکا و مکزیک

حصار های مرزی امریکا و مکزیک به مدت سه دقیقه باز شد تا مردم دو کشور با بستگان و خانواده ها یکدیگر دیدار کنند

مرز آمریکا و مکزیک,باز شدن مرز آمریکا و مکزیک

حصار های مرزی امریکا و مکزیک به مدت سه دقیقه باز شد تا مردم دو کشور با بستگان و خانواده ها یکدیگر دیدار کنند

مرز آمریکا و مکزیک,باز شدن مرز آمریکا و مکزیک

حصار های مرزی امریکا و مکزیک به مدت سه دقیقه باز شد تا مردم دو کشور با بستگان و خانواده ها یکدیگر دیدار کنند

مرز آمریکا و مکزیک,باز شدن مرز آمریکا و مکزیک

حصار های مرزی امریکا و مکزیک به مدت سه دقیقه باز شد تا مردم دو کشور با بستگان و خانواده ها یکدیگر دیدار کنند

مرز آمریکا و مکزیک,باز شدن مرز آمریکا و مکزیک

حصار های مرزی امریکا و مکزیک به مدت سه دقیقه باز شد تا مردم دو کشور با بستگان و خانواده ها یکدیگر دیدار کنند

مرز آمریکا و مکزیک,باز شدن مرز آمریکا و مکزیک

حصار های مرزی امریکا و مکزیک به مدت سه دقیقه باز شد تا مردم دو کشور با بستگان و خانواده ها یکدیگر دیدار کنند

مرز آمریکا و مکزیک,باز شدن مرز آمریکا و مکزیک

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: