گرامیداشت سربازان کشته شده امریکا در جنگ ها (تصاویر)

مجله مراحم: مردم آمریکا همچون سال های گذشته، یاد سربازان کشته شده خود در جنگ های مختلفی که این دولت کشور در نقاط مختلف جهان به راه انداخته را گرامی داشتند. روز یادبود در آمریکا تعطیل رسمی است.

مراسم روز یادبود در آمریکا

مراسم روز یادبود در آمریکا

مراسم روز یادبود در آمریکا

مراسم روز یادبود در آمریکا

مراسم روز یادبود در آمریکا

مراسم روز یادبود در آمریکا

مراسم روز یادبود در آمریکا

مراسم روز یادبود در آمریکا

مراسم روز یادبود در آمریکا

مراسم روز یادبود در آمریکا

مراسم روز یادبود در آمریکا

مراسم روز یادبود در آمریکا

مراسم روز یادبود در آمریکا

مراسم روز یادبود در آمریکا

مراسم روز یادبود در آمریکا

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: