دو قلوهایی با یک مغز مشترک + تصاویر

مجله مراحم: تاتیانا و کریستا دوقلوهای به هم چسبیده آمریکایی هستند که مغز آنها از طریق سیستم عصبی به هم مرتبط است. آنها که در سال ۲۰۰۶ متولد شده اند، تنها نمونه از دوقلوهای به هم چسبیده دارای ارتباط عصبی هستند.

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: