عکس های دختران شایسته ایرانی

عکس های دختران شایسته ایرانی و گزارشی از ملکه های زیبایی ایران را ببینید.

گزارشی از ملکه های زیبایی ایران

انتخاب دختران شایسته و ملکه زیبایی در جهان و در اکثر کشورها برگزار می شود
و معیارهای مشخصی برای این انتخاب وجود دارد.

ملاک دختر شایسته و ملکه بودن در غرب با ایران بسیار متفاوت است و این
معیارها بر اساس فرهنگ و ریشه تمدن و عقاید هر کشوری بستگی دارد.

در غرب ،دختران هر چه برهنه تر و عروسک تر و معیارهای ظاهری برتری
داشته باشند ، به عنوان ملکه زیبایی و دختر شایسته انتخاب می شوند.

دختران شایسته یا ملکه های زیبایی در کشورهای غربی بر اساس استایل و
چهره های جذاب انتخاب میشوند و فقط معیارهای جنسی برای انتخاب برترین
مهم است که به بیان دیگر دختران و زنان در کشورهای غربی به عنوان تبلیغات
استفاده میشوند که به قولی ارزش زنان در این کشورها با ظاهر آنها سنجیده میشوند.

یک دختر عکاس به نام تهمینه منزوی انتخاب و معیارهای دختر شایسته را
به چالش کشیده و با انتقاد به این جشنواره ها عکس های جالبی را به نماش گذاشته است.

منزوی مکان انتخاب دختر شایسته را یک خرابه و خانه متروکه برگزیده و گفته است
که ذات و دورن زیبای هر زنی مختص خود اوست و این ملاک زیبایی یک زن است ،
نه زیبایی ظاهری فرد که اهمیت چندانی ندارد و به مرور زمان به ویرانی می رود.
مقام و منزلت زن بالاتر از زیبایی ظاهری وی است و جایگاهش را نمیتوان با ملاک های زود گذر سنجید.

این دختر عکاس سعی کرده که با عکس هایش جشنواره های دختران شایسته غربی را به چالش بکشد و به آنها بفهماند که معیار انتخاب دختران شایسته را به اشتباه انتخاب میکنند و زنان ابزار تبلیغاتی و جنسی نیست بلکه مقامی بالاتر از جایگاه فعلی انها در این کشورها هستند.

این تصاویر توسط خبرگزاری فرانسه نیز منتشر شده است و بازتاب جهانی نیز داشته است.

عکس های دختران شایسته ایرانی

دختران شایسته ایرانی,ملکه زیبایی ایرانملکه های ایرانی

دختران شایسته ایرانی,ملکه زیبایی ایرانگزارشی درباره دختران شایسته ایرانی دختران شایسته ایرانی,ملکه زیبایی ایرانتصاویر دختران شایسته ایرانی دختران شایسته ایرانی,ملکه زیبایی ایرانگزارش تهمینه منزوی از دختران شایسته دختران شایسته ایرانی,ملکه زیبایی ایرانعکس های دختران شایسته ایرانی با دوربین تهمینه منزوی دختران شایسته ایرانی,ملکه زیبایی ایرانتصاویر جالب از زنان شایسته ایرانی دختران شایسته ایرانی,ملکه زیبایی ایرانعکس های دختران شایسته ایرانی دختران شایسته ایرانی,ملکه زیبایی ایران

عکس های دختران شایسته ایرانی

دختران شایسته ایرانی,ملکه زیبایی ایرانعکس های دختران شایسته ایرانی دختران شایسته ایرانی,ملکه زیبایی ایرانگزارشی از ملکه های زیبایی ایران دختران شایسته ایرانی,ملکه زیبایی ایران

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: