روش جالب شناسایی بچه های چهار قلو +تصاویر

به گزارش مجله مراحم ، مادر چینی که صاحب چهار قلو بوده و تشخیص آنها برای خودش آسان بوده زمانی که این چهار قلو ها را به مدرسه فرستاده با مشکل مواجه شده است.

مشکل او معلمی بوده که نمیتوانست این چهار قلو ها را از هم تشخیص دهد . او برای حل مشکل و فرستادن این چهار قلو ها به مدرسه دست به دامان یک روش جالب شد.

شناسایی قل ها , عجایب چین , روش جالب شناسایی چهار قلو ها , تراشیدن موی سر به شکل اعدادشناسایی قل ها , عجایب چین , روش جالب شناسایی چهار قلو ها , تراشیدن موی سر به شکل اعدادشناسایی قل ها , عجایب چین , روش جالب شناسایی چهار قلو ها , تراشیدن موی سر به شکل اعدادشناسایی قل ها , عجایب چین , روش جالب شناسایی چهار قلو ها , تراشیدن موی سر به شکل اعداد

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: