روشی جالب برای تصادف نکردن با گوزنها

استفاده از رنگ شب‌تاب بر روی شاخ گوزن فنلاندی برای جلوگیری از تصادف در شب

استفاده از رنگ شب‌تاب بر روی شاخ گوزن

استفاده از رنگ شب‌تاب بر روی شاخ گوزن
استفاده از رنگ شب‌تاب بر روی شاخ گوزن

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: