گل و سنبل در متروی چین (تصاویر)

مجله مراحم: مسولین متروی شهری در شهر “آز” در چین باایجاد فضایی متفاوت در واگن های قطار منجر متعجب شدن مسافران پس از وارد شدن در ایستگاه قطار شدند. واگن های قطار شهری به شیوه‌ای جالب رنگ آمیزی شدند تا بدن گونه زندگی ماشینی مردم را با استفاده از رنگ و مناظر طبیعت یادآور شود.

متروی متفاوت چینی‌ها! (عکس)

متروی متفاوت چینی‌ها! (عکس)

متروی متفاوت چینی‌ها! (عکس)

متروی متفاوت چینی‌ها! (عکس)

متروی متفاوت چینی‌ها! (عکس)

متروی متفاوت چینی‌ها! (عکس)

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: