کار زیبای مردم استانبول برای سگ‌های ولگرد

کاری انسان دوستانه مردم استانبول برای سگ های ولگرد

در ورودی یک مرکز خرید در منطقه باقرکوی استانبول ترکیه سگ‌های ولگرد اسکان داده شده‌اند. گروهی از شهروندان این منطقه با تهیه پتو و غذا به سگ‌های ولگرد کمک کردند تا در شب‌های سرد زمستان در این مکان شب را به روز برسانند.
 

 پتو روی سگ های ولگرد

 
پتو روی سگ های ولگرد,سگ های ولگرد استانبول
پتو روی سگ های ولگرد,سگ های ولگرد استانبول
پتو روی سگ های ولگرد,سگ های ولگرد استانبول
پتو روی سگ های ولگرد,سگ های ولگرد استانبول
پتو روی سگ های ولگرد,سگ های ولگرد استانبول
پتو روی سگ های ولگرد,سگ های ولگرد استانبول
پتو روی سگ های ولگرد,سگ های ولگرد استانبول
پتو روی سگ های ولگرد,سگ های ولگرد استانبول
پتو روی سگ های ولگرد,سگ های ولگرد استانبول
پتو روی سگ های ولگرد,سگ های ولگرد استانبول
پتو روی سگ های ولگرد,سگ های ولگرد استانبول
پتو روی سگ های ولگرد,سگ های ولگرد استانبول
پتو روی سگ های ولگرد,سگ های ولگرد استانبول
پتو روی سگ های ولگرد,سگ های ولگرد استانبول
پتو روی سگ های ولگرد,سگ های ولگرد استانبول
پتو روی سگ های ولگرد,سگ های ولگرد استانبول

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: