جشن سالگرد شروع انقلاب کبیر فرانسه +تصاویر

مجله مراحم: فرانسوی ها روز ملی کشورشان و سالگرد شروع انقلاب کبیر فرانسه را جشن گرفتند. این روز در فرانسه به روز باستیل معروف است.

 

جشن روز باستیل در فرانسه

جشن روز باستیل در فرانسه

جشن روز باستیل در فرانسه

جشن روز باستیل در فرانسه

جشن روز باستیل در فرانسه

جشن روز باستیل در فرانسه

جشن روز باستیل در فرانسه

جشن روز باستیل در فرانسه

جشن روز باستیل در فرانسه

جشن روز باستیل در فرانسه

جشن روز باستیل در فرانسه

جشن روز باستیل در فرانسه

جشن روز باستیل در فرانسه

جشن روز باستیل در فرانسه

جشن روز باستیل در فرانسه

جشن روز باستیل در فرانسه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: