سالگرد انقلاب چتر در هنگ کنگ (تصاویر)

مجله مراحم: دموکراسی خواهان هنگ کنگی، اولین سالگرد انقلاب چتر و شکل گیری اعتراضات خیابانی دموکراسی خواهانه در این منطقه را گرامی داشتند.

 

http://media.mehrnews.com/d/2015/09/29/4/1850730.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/29/4/1850729.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/29/4/1850725.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/29/4/1850726.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/29/4/1850724.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/29/4/1850723.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/29/4/1850720.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/29/4/1850721.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/29/4/1850722.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: