سرقت مسلحانه از یک صرافی در تهران (تصاویر)

بازسازی صحنه سرقت از صرافی میدان فردوسی

مجله مراحم؛ سارقان مسلحی که هفته گذشته مبادرت به سرقت مسلحانه از یک صرافی در حوالی میدان فردوسی کرده و با شلیک گلوله، یک نفر را هم مصدوم کرده بودند، ظرف مدت یک هفته دستگیر شدند. صبح امروز شنبه ۷ اسفند ماه با حضور سردار ساجدی نیا و سردار محمدیان، صحنه این سرقت مسلحانه بازسازی شد.

سرقت از صرافی میدان فردوسی تهران

بازسازی صحنه سرقت از صرافی میدان فردوسی,سرقت مسلحانه
بازسازی صحنه سرقت از صرافی میدان فردوسی,سرقت مسلحانه
بازسازی صحنه سرقت از صرافی میدان فردوسی,سرقت مسلحانه
بازسازی صحنه سرقت از صرافی میدان فردوسی,سرقت مسلحانه
بازسازی صحنه سرقت از صرافی میدان فردوسی,سرقت مسلحانه
بازسازی صحنه سرقت از صرافی میدان فردوسی,سرقت مسلحانه
بازسازی صحنه سرقت از صرافی میدان فردوسی,سرقت مسلحانه
بازسازی صحنه سرقت از صرافی میدان فردوسی,سرقت مسلحانه
بازسازی صحنه سرقت از صرافی میدان فردوسی,سرقت مسلحانه
بازسازی صحنه سرقت از صرافی میدان فردوسی,سرقت مسلحانه
بازسازی صحنه سرقت از صرافی میدان فردوسی,سرقت مسلحانه
بازسازی صحنه سرقت از صرافی میدان فردوسی,سرقت مسلحانه
بازسازی صحنه سرقت از صرافی میدان فردوسی,سرقت مسلحانه
بازسازی صحنه سرقت از صرافی میدان فردوسی,سرقت مسلحانه
بازسازی صحنه سرقت از صرافی میدان فردوسی,سرقت مسلحانه
بازسازی صحنه سرقت از صرافی میدان فردوسی,سرقت مسلحانه

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: