مسابقه فوتبال هنرمندان (تصاویر)

دیدار تیم‌های فوتبال هنرمندان آبی و قرمز عصر پنجشنبه در مجتمع ورزشی ـ فرهنگی غدیر برگزار شد.

صبر کنید تصاویر بارگذاری شوند

.

.

.

.

http://media.mehrnews.com/d/2015/01/09/4/748853.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/01/09/4/748855.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/01/09/4/748873.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/01/09/4/748861.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/01/09/4/748864.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/01/09/4/748863.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/01/09/4/748870.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/01/09/4/748860.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/01/09/4/748872.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/01/09/4/748852.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/01/09/4/748857.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/01/09/4/748859.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: