ماشین‌های لوکس وارد تاکسی‌رانی خوزستان شدند +تصاویر

مجله مراحم; تاکسی های پلاک اروندی در محوطه اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر با حضور مسئولین محلی رونمایی و به تاکسیرانان خرمشهری تحویل داده شد.

ولی اله حیاتی فرماندار خرمشهر در این مراسم با تاکید بر اینکه این حرکت حاصل عزم جمعی است با تقدیر از دست اندرکاران فراهم سازی زمینه تحویل تاکسی های اروندی در خرمشهر، اظهار کرد: تا پایان سال، ۱۶۰ دستگاه تاکسی اروندی دیگر به ناوگان تاکسیرانی خرمشهر اضافه می شود و این تاکسی ها قادر به تردد در محدوده استان هستند.

وی همچنین خواستار فراهم سازی زمینه تردد این خودروها در خارج از استان نیز شد.

تاکسی پلاک اروند,ماشین های لوکس پلاک اروند,تاکسی های لوکس خرمشهر,پلاک اروند,خرید ماشین های پلاک اروند
پلاک اروند٬ تاکسی پلاک اروند٬ تاکسی های پلاک اروندی درخرمشهر٬ تاکسی های لوکس خرمشهر٬ خرید ماشین های پلاک اروند٬ ماشین های لوکس پلاک اروندپلاک اروند٬ تاکسی پلاک اروند٬ تاکسی های پلاک اروندی درخرمشهر٬ تاکسی های لوکس خرمشهر٬ خرید ماشین های پلاک اروند٬ ماشین های لوکس پلاک اروندپلاک اروند٬ تاکسی پلاک اروند٬ تاکسی های پلاک اروندی درخرمشهر٬ تاکسی های لوکس خرمشهر٬ خرید ماشین های پلاک اروند٬ ماشین های لوکس پلاک اروند

پلاک اروند٬ تاکسی پلاک اروند٬ تاکسی های پلاک اروندی درخرمشهر٬ تاکسی های لوکس خرمشهر٬ خرید ماشین های پلاک اروند٬ ماشین های لوکس پلاک اروندپلاک اروند٬ تاکسی پلاک اروند٬ تاکسی های پلاک اروندی درخرمشهر٬ تاکسی های لوکس خرمشهر٬ خرید ماشین های پلاک اروند٬ ماشین های لوکس پلاک اروندپلاک اروند٬ تاکسی پلاک اروند٬ تاکسی های پلاک اروندی درخرمشهر٬ تاکسی های لوکس خرمشهر٬ خرید ماشین های پلاک اروند٬ ماشین های لوکس پلاک اروندپلاک اروند٬ تاکسی پلاک اروند٬ تاکسی های پلاک اروندی درخرمشهر٬ تاکسی های لوکس خرمشهر٬ خرید ماشین های پلاک اروند٬ ماشین های لوکس پلاک اروند

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: