سخنان انوشه انصاری بعد گرفتن اسکار (فیلم)

انوشه انصاری، اولین زن توریست فضایی دنیا که به همراه فیروز نادری یکی از مدیران ناسا به نمایندگی از اصغر فرهادی در مراسم اسکار ۲۰۱۷ حضور داشت، پس از دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی بیانیه اصغر فرهادی را برای حاضران خواند. این دومین اسکار اصغر فرهادی و دومین اسکار برای ایران است.

بیانیه اصغر فرهادی از زبان انوشه انصاری همراه با زیرنویس فارسی

 

دانلود این ویدئو 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: