تجمع و اعتراض دلواپسان این بار برای فیلم رستاخیز +تصاویر

مجله مراحم: جمعی از معترضین به نمایش فیلم سینمایی رستاخیز مقابل ساختمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تجمع کردند.

 

 

http://media.mehrnews.com/d/2015/07/15/4/1767958.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/07/15/4/1767963.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/07/15/4/1767965.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/07/15/4/1767967.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/07/15/4/1767961.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/07/15/4/1767962.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/07/15/4/1767957.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/07/15/4/1767966.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: