اخراج کمک داور توسط داور ! +فیلم

اخراج کمک داور توسط داور

داور یک مسابقه فوتبال در بریتانیا در اقدامی عجیب به کمک داور خود به خاطر داشتن حالت غیر طبیعی کارت قرمز نشان داد.

داور وسط وقتی که دید کمک داور به اشتباه پرچم میزند در اقدامی عجیب به او کارت قرمز نشان داد و او را از زمین مسابقه اخراج کرد.

اخراج کمک داور توسط داور

 

دانلود این ویدئو

 

در قانون فوتبال داور اصلی میتواند هر شخصی را در جریان مسابقه فوتبال اخراج کند از بازیکنان داخل زمین

گرفته تا مربی و بازیکنان روی نیمکت و حتی کمک داوران را میتواند اخراج کند.

اخراج داور کنار زمین توسط داور وسط

دادن کارت قرمز به کمک داور

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: