تصاویر: خانواده های داغدار قربانیان حادثه فرودگاه آتاتورک

تشییع جنازه قربانیان انفجار فرودگاه بین المللی آتاتورک استانبول

 

تصاویر: خانواده های داغدار قربانییان حادثه فرودگاه آتاتورکhttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/4/10/4769456_754.jpgتصاویر: خانواده های داغدار قربانییان حادثه فرودگاه آتاتورکتصاویر: خانواده های داغدار قربانییان حادثه فرودگاه آتاتورکتصاویر: خانواده های داغدار قربانییان حادثه فرودگاه آتاتورکhttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/4/10/4769466_870.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/4/10/4769472_110.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/4/10/4769470_727.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/4/10/4769461_888.jpgتصاویر: خانواده های داغدار قربانییان حادثه فرودگاه آتاتورک

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: