قاتل آتنا اصلانی در حال محاکمه در دادگاه + تصاویر

قاتل آتنا اصلانی در حال محاکمه در دادگاه و عکس های قاتل آتنا در دادگاه را در مجله مراحم مشاهده کنید .

تصاویر محاکمه قاتل آتنا اصلانی

روز دادگاه اسماعیل رنگرز ، قاتل آتنا اصلانی فرا رسید و وی محاکمه شیطان پارس آباد صبح امروز در دادگاه کیفری استان اردبیل برگزار می شود. عکس هایی که می بینیدمحل نگهداری از قاتل آتنا اصلانی است وی صبح زود خود را جهت محاکمه آماده کرده است.

صبح امروز دادگاه شیطان پارس آباد، قاتل آتنا اصلانی به صورت غیرعلنی و در شعبه یکم دادگاه کیفری اردبیل به ریاست قاضی حسینیان برگزار خواهد شد.
این در حالی است که تصاویری از محل زندگی شیطان پارس آباد و انتقال وی برای برگزاری جلسه محاکمه آماده شده منتشر شده است.

قاتل آتنا اصلانی در حال محاکمه در دادگاه

 قاتل آتنا اصلانی در حال محاکمه در دادگاه قاتل آتنا اصلانی در حال محاکمه در دادگاه

قاتل آتنا اصلانی در حال محاکمه در دادگاه

قاتل آتنا اصلانی در حال محاکمه در دادگاه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: