حمله به آش نذری ۸۰ تنی (تصاویر)

مجله مراحم: طبخ بزرگترین آش نذری دنیا به مقدار ۸۰ تن که از صبح روز گذشته در شیراز آغاز شده بود، صبح یکشنبه در سالروز وفات پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن المجتبی (ع) توزیع شد.

 

http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/9/30/832412_785.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/9/30/832413_335.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/9/30/832414_270.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/9/30/832416_956.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/9/30/832417_731.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/9/30/832419_536.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/9/30/832420_492.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/9/30/832421_978.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/9/30/832422_936.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/9/30/832423_286.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/9/30/832424_989.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/9/30/832425_213.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/9/30/832426_879.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/9/30/832407_627.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/9/30/832408_114.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: