زنان اتریشی با حجاب میشوند +عکس

زنان اتریشی به درخواست رئیس جمهور این کشور باحجاب خواهند شد. رئیس جمهور کشور اتریش در پی اسلام هراسی در اروپا از زنان کشورش درخواست کرد که روسری سر کنند و حجاب را رعایت کنند.

رئیس جمهور اتریش معتقد است که حفظ حجاب امنیت زنان را افزایش میدهد و فساد و تجاوز در جامعه را کاهش خواهد داد.

درخواست حفظ حجاب از زنان اتریشی

زنان اتریشی با حجاب میشوند

رئیس جمهوری اتریش با بیان اینکه زنان حق دارند هرگونه که دوست دارند
لباس بپوشند پیشنهاد داد برای مقابله با اسلام هراسی همه زنان روسری بپوشند.

به گزارش واشنگتن پست، الکساندر فن در بیلن رئیس جمهوری اتریش با اشاره به اینکه زنان حق دارند
روسری بپوشند پیشنهاد کرد که همه زنان برای مقابله با اسلام هراسی این کار را انجام دهند.

وی که در مقر اتحادیه اروپا در وین و در حضور دانشجویان سخنرانی میکرد گفت: من معتقدم که زنان حق دارند
هرگونه که دوست دارند لباس بپوشند و اگر اسلام هراسی همینگونه ادامه پیدا کند روزی می رسد که ما از همه زنان بخواهیم برای مقابله با اسلام هراسی همه روسری بپوشند.

حجاب اسلامی یکی از موضوعات بحث برانگیز در کشورهای اروپایی است.
اظهارات رئیس جمهوری اتریش درحالی مطرح می شود
که بعضی از این کشورها مخالف پوشیدن روسری و یا روبند توسط زنان مسلمان هستند.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: