تصاویر ناب از طبیعت پاییزی شهر دانِسفِهان – قزوین

مجله مراحم: دانِسفِهان از شهرهای استان قزوین و از توابع شهرستان بوئین زهرا است که با آمدن پاییز جلوه زیبایی به خود گرفته است.
 
 
http://media.mehrnews.com/d/2015/10/31/4/1889009.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/31/4/1889008.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/31/4/1889010.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/31/4/1889011.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/31/4/1889013.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/31/4/1889018.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/31/4/1889014.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/31/4/1889021.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/31/4/1889022.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: