ریزش بهمن در افغانستان بیش از ۲۰۰ کشته داد (تصاویر)

مجله مراحم: به گفته مقامات افغان، شمار کشته های حادثه سقوط بهمن در دره ای در نزدیکی کابل به حدود ۲۰۰ تن رسیده است. تیم های امداد و نجات هر روز اجساد بیشتری را که عمدتا زن و کودک هستند از زیر برف بیرون می کشند.

مجله مراحم

سقوط بهمن در افغانستان

سقوط بهمن در افغانستان

سقوط بهمن در افغانستان

سقوط بهمن در افغانستان 

سقوط بهمن در افغانستان

سقوط بهمن در افغانستان

سقوط بهمن در افغانستان

سقوط بهمن در افغانستان

سقوط بهمن در افغانستان

سقوط بهمن در افغانستان 

سقوط بهمن در افغانستان

سقوط بهمن در افغانستان

سقوط بهمن در افغانستان

سقوط بهمن در افغانستان

سقوط بهمن در افغانستان

سقوط بهمن در افغانستان

سقوط بهمن در افغانستان 

سقوط بهمن در افغانستان

سقوط بهمن در افغانستان

سقوط بهمن در افغانستان 

سقوط بهمن در افغانستان

سقوط بهمن در افغانستان

سقوط بهمن در افغانستان

سقوط بهمن در افغانستان

سقوط بهمن در افغانستان

سقوط بهمن در افغانستان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: