ماجرای آیت‌الله بهجت و جن

ماجرای آیت‌الله بهجت و جن را در ادامه بخوانید.

آیت‌الله بهجت یکی از چهره های مشهور مذهبی ایران را همه میشناسیم کسی که به عالم غیب آگاه بود و چشم بصیرت داشت که داستان های زیادی درباره ایشان نقل شده است.

ماجرای آیت‌الله بهجت و جن

ماجرای آیت‌الله بهجت و جن

یکی از شاگردان ایشان درباره وی خاطره ای را نقل کرده اند که خواندن آن خالی از لطف نیست.

میگویند از آیت الله درباره جن سوال پرسیده شده که آیا انها میتوانند به انسان آسیبی برسانند یا خبر؟ و ایشان فرموده اند که خیر انها با مومنین کاری ندارند و بعد در خاطره ای که نقل نموده است فرموده که روزی به خانه عمویم در کربلا رفتم و خواستم به اتاقی بروم و استراحت کنم و عمویم گفت که به آن اتاق نرو آنجا جن دارد!

من هم گفتم که اشکالی ندارد آنها با من کاری ندارند و رفتم آنجا دراز کشیدم و عمامه ام را کنارم گذاشتم و عبایم را نیز بر روی صورتم کشیدم و خوابیدم

نصف شب که شد صداهایی عجیب و غریبی را میشنیدم و صدای پایشان هم می امد که گویا یک لشکر در حال حرکت بودند.

لحظه به لحظه صداها به من نزدیک تر میشد و به یکباره یکی از آنها وارد اتاق شد و من و عبایم را نگاه کرد و دید که من خوابیده ام و به افراد پشت سرش گفت: “این لشکر خداست”

از ایشان پرسیدم که جن ها مگر در بین انسانها زندگی میکنند؟ او فرمود که اجنه نیز همانند انسان مخلوقات خداوند هستند و نه تنها انسان و جن بلکه خداوند موجودات زیادی را آفریده اند که ما قادر به درک انها نیستیم.

جن ها هم خوب و بد دارند آنها در یک عالمی دیگر زندگی میکنند و با آدمها کاری ندارند انها از جنس آتش هستند.

لازم به ذکر است که آیت الله بهجت در دوم شهریور ماه ۱۲۹۵ در شهرستان فومن متولد شد و در ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ دار فانی را وداع گفت.

ماجرای آیت‌الله بهجت و جن

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: